Regulamin rejestracji

Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Thomas Cook Centrum Podróży s.c z siedzibą w Łodzi 90-013, Kilińskiego 122/128 jako administratora zbioru danych, dla celów marketingowych Spółki, bez ich udostępniania innym odbiorcom. Podaję swoje dane dobrowolnie i zostałem poinformowany o celu zbierania tych informacji, prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Thomas Cook Centrum Podróży s.c. z siedzibą w Łodzi 90-013, Kilińskiego 122/128, informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Przedmiotowa zgoda jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie, ponadto składający oświadczenie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania